Lycourgou 182 & Atridon Street
23100 Sparti, Lakonia
tel. +30 27310 28484 /+30 27310 28666
FAX +30 27310 25902
info@dioscouri.gr
: 12480130040500